BIP

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin

Telefon:
Sekretariat: 32 267-41-65
Wypożyczalnia dla dorosłych: 32 267-48-87
Oddział dla dzieci i młodzieży: 32 267-48-28

e-mail: biblioteka@biblioteka.bedzin.pl
www: biblioteka.bedzin.pl